1:a maj 2019, Norra bantorget

Den första maj filmade jag tillsammans med Susanne Skata första majtalen vid Norra Latin.

Producent : Mats Abrahamsson, Abaton AB
Produktionsbolag: Barock produktion AB