AMF-Digital

Ett av mina uppdrag för Stiftelsen AMF har varit att ta fram ett antal korta reklamfilmer för AMF-Digital. Deras huvuduppgift utöver själva arkivet, är att digitalisera stiftelsen AMFs och försvarsmaktens samtliga filmer för framtiden.

Utöver det egna behovet, så vill man även hjälpa andra myndigheter och civila företag att föra över vår gemensamma filmhistoria från celluloidfilm och videoband till ettor och nollor.

På filmsidan har man en 16 mm scanner från Vintage Cloud och en 35 mm scanner från BMC för digitalisering upp till 4K. På videosidan klarar man för närvarande av att digitalisera 24 olika videoformat upp till 4K.

AMF Digital är därmed det produktionshus i Sverige som klarar flest format under ett tak.

Reklamfilmerna kommer att visas på sociala medier, Linkedin och på stiftelsens egna nätsidor.

Beställare: Stiftelsen Armé- Marin- och Flygfilm