Hemmavasan 2021

Det började inte så skönt …
Bra med inomhusarbeten.
Målområdet i Mora
Det börjar bli något.
ND-filter på plats
Vinstfilmning
Cykelvasan 2021
Stordrift!
Mora-Nisses stuga
Bröllop i målportalen
Glada miner på Ultravasan