OSCE-möte 2021

Plats: Scandinavian XPO, Arlanda stad.

Teknisk produktion: Informationsteknik

Uppdrag: Bildproducent